برنامه های نوار حفاری سرعت، دقت و اعتماد به نفس شما رو تو کسب و کار بالا می بره ...

محاسن برنامه های نوار حفاری

سرعت بسیار بالا

یکسان سازی در روش برآورد

حذف شدن اشتباه در محاسبات

حس آرامش و راحتی در محاسبات

در دسترس بودن مستندات

پایداری اطلاعات در دراز مدت

امنیت اطلاعات در برابر سرقت

معایب محاسبه دستی

صرف زمان طولانی

احتمال اشتباه در روش برآورد

احتمال اشتباه در محاسبات

خسته کننده بودن محاسبات

در دسترس نبودن مستندات

عدم پایداری اطلاعت در دراز مدت

عدم امنیت اطلاعات در برابر سرقت