ماده 100 قانون شهرداری ها

ماده صد قانون شهرداری ها

“مالکین اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیري کند.”

تبصره یک "ماده صد قانون شهرداری ها"

در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانۀ شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می شود. 

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام میکند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامۀ ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین میکند.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینۀ آن را طبق مقررات آیین نامۀ اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.

نکات بسیار مهم در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری ها:

  1. باید دقت کنید که از زمان ابلاغ فقط 10 روز زمان دارید تا درصورت نیاز دفاعیات خودتون رو کتباً به دبیرخانه کمیسیون ماده 100 اعلام کنید.
  2. کمیسیون ماده 100 باید ظرف مدت یک ماه در خصوص پرونده تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
  3. زمانی که شهرداری از ادامه تخلف ساختمانی جلوگیری نموده پرونده را باید حداکثر در یک هفته از زمان جلوگیری تخلف در کمیسیون ماده 100 مطرح نماید.
  4. درصورتی که زمان بندی قید شده در گزینه های 2 و 3 این نوشته لحاظ نشود کمیسیون ماده 100 با تقاضای ذینفع به تخلف ساختمانی رسیدگی می نماید.
  5. در تصمیمات کمیسیون ماده 100 ، مهلت قلع تمام یا قسمتی از بنا نباید بیشتر از 2 ماه باشد.
  6. شهرداری مکلف شده که تصمیم کمیسیون ماده صد را ابلاغ نماید.
  7. اگر مالک در مهلت تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 نسبت به قلع بنا اقدام نکند شهرداری رأساً اقدام به قلع بنا می نماید.
  8. شهرداری هزینه های قلع بنا را از مالک دریافت خواهد کرد.

تبصره دو "ماده صد قانون شهرداری ها"

 

ادامه دارد…

این مطالب را با دوستان خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در print
Print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب
تبلیغ