امکانات برنامه نوار حفاری 1399

همانطور که در مطالب قبلی مطالعه نمودید هر سال به برنامه نوار حفاری امکانات بیشتری نسبت به سال گذشته اضافه شده تا هرچه بهتر و بیشتر رضایت شما کاربران عزیز را به خود جلب نماید و هر سال کاربردی تر از سال گذشته باشد. در برای آنکه درک بهتری از برنامه نوار حفاری 1399 و […]

درباره برنامه نوار حفاری 1399

برنامه نوار حفاری 1399

برنامه نوار حفاری 1399 در واقع برنامه ای برای برآورد هزینه های ترمیم نوار حفاری بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر سال 1399 می باشد . و اساساً  این برنامه بمنظور افزایش سرعت، ازبین بردن خطا و یکسان سازی سیستم کاری در محاسبات ، توسط تیم و […]