محاسن برنامه های نوار حفاری و معایب محاسبه سنتی

معاملات، داد وستد، خرید و فروش و  هرگونه برآوردی یا هرگونه حساب و کتابی از دیرباز و همواره از مهمترین ارکان زندگی روزمره بشر بوده. برای انجام این اعمال، محاسبات ریاضی و همچنین ثبت و نگارش آنها امری حیاتیست. ثبت حسابها و تراکنش های کالایی و مالی و بخصوص محاسبات و برآورد های مربوط به […]